Larian pracuje nad Baldur's Gate 3 na Xbox, ale nie jest jeszcze gotowy do ogłoszenia

^