Konami zabezpiecza Jackson 5 tory dla Karaoke Revolution

^