Jubileuszowy tryb PVE boss rush Pokemon Unite powinien być czymś pełnoetatowym

^