Obiekt klasy Java Vs - jak używać klasy i obiektu w języku Java

^