Jak szybko podróżować w Forspoken, korzystając ze schronisk pielgrzyma i wież dzwonnicy

^