Nieuchronnie Sol Cresta został przesunięty na nieznaną datę

^