Jak tester może myśleć jako użytkownik końcowy?

^