Nintendo właśnie opublikowało ogromną aktualizację Switch Sports: oto informacje o aktualizacji

^