Dodatek Endwalker do Final Fantasy XIV rozwija się jak dotąd fantastycznie

^