Dying Light 2: Stay Human, aby otrzymać tryb Nowa gra+ w kwietniu

^