Gracz Warzone używa zmieniacza głosu, by brzmieć jak dziecko, pojawia się wesołość

^