Dying Light 2: skakanie, szybowanie, przetrwanie

^