Dochód z tego dodatku Modern Warfare II trafia na cele charytatywne dla weteranów wojskowych

^