Rozproszone kompilacje: konfiguracja nadrzędnego urządzenia podrzędnego Jenkins

^