Czy możesz najpierw zagrać w Bayonettę 3, czy też skończyć 1 i 2?

^