C # Konwertuj ciąg na Int przy użyciu metod Parse, Convert i TryParse

^