Ciąg w języku Java z buforem ciągów i samouczek dotyczący tworzenia ciągów

^