Pojęcia w języku C #: konstruktor, niszczyciel, klasa statyczna, struktura i wyliczenie

^