Błąd Frozen Meat wyeliminowany dzięki najnowszej aktualizacji Tears of the Kingdom (wersja 1.2.0)

^