Jeśli muszę być samotny, wolę być sam: Guitar Hero III dostaje patch co-op

^