Algorytm wyszukiwania binarnego w Javie - implementacja i przykłady

^