Batman: Arkham Origins jest wadliwy, ale to jedna z niewielu gier świątecznych

^