Wszystko w jednym przewodniku po gęstości defektów - jej znaczeniu i sposobie jej obliczenia.

^