Aktualizacja jakości życia Escape Academy dodaje suwak FOV i potwierdzenie podpowiedzi

^