Dokumentacja testów akceptacyjnych ze scenariuszami w czasie rzeczywistym

^