TimeShiftX został wydany, aby uprościć testowanie przesunięcia w czasie

^