World of Warcraft Classic dodaje w tym roku Wrath of the Lich King

^