Kiedy przestać testować (kryteria zakończenia w testowaniu oprogramowania)

^