Toby Fox omawia swój muzyczny wkład w Pokémon Scarlet i Violet

^