Testowanie stabilności w testowaniu oprogramowania dla stabilnego systemu

^