Square Enix zachowa określone adresy IP po przejęciu Embracera

^