River City Girls 2 popisuje się chaotyczną, czteroosobową rzezią w trybie współpracy

^