Opowieści z Kresów są tak samo dobre, jak pamiętam

^