Retro Studios zmieniło swój obraz nagłówka Twittera na Metroid

^