Resident Evil Village osiąga kamień milowy w sprzedaży wynoszący 8 milionów

^