PSA: Dystrybucja Victini kończy się w tym tygodniu

^