Narzędzie do testowania kątomierza do kompleksowego testowania aplikacji AngularJS

^