Pokémon Home został właśnie zaktualizowany, aby obsługiwał dane rankingowe Scarlet i Violet

^