PlayStation podobno pracuje nad wielopoziomowym konkurentem Game Pass

^