Nowe funkcje Pokemon Scarlet i Violet obejmują legendarne postacie jako „partnerzy” oraz wierzchowce lądowe, morskie i powietrzne

^