Nintendo zobowiązuje się do dat premierowych premier w 2023 r. w nowych wynikach finansowych

^