Założyciel Next Level Games przechodzi na emeryturę po przejęciu Nintendo

^