Możesz natychmiast inkubować jaja w Palworld, zmieniając jedno ustawienie

^