Maska Majory zaniepokoi graczy Switch Online w lutym

^