Konami pozostaje zaangażowana w przyszłe projekty rynku NFT

^