Hollow Knight: Silksong dodaje PS4 i PS5 do swoich platform docelowych

^