Hogwarts Legacy zostało przesunięte do lutego 2023 r.

^