Gwent dostanie w tym roku nową samodzielną grę dla jednego gracza

^