Czas gry zapomniał: Nie mam ust i muszę krzyczeć

^