Czy powinieneś dać jeny Człowiekowi w garniturze w Persona 3 Reload?

^